Số Văn bản Số 827/UBND-KTN
Ngày Văn bản 01/08/2018
Trích yếu Về việc đóng góp ý kiến cho báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị công nhận thành phố Châu Đốc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017
Phân loại
Tải về