Số Văn bản Số: 342/QĐ-TTg
Ngày Văn bản 20/02/2013
Trích yếu Quyết định Sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
Phân loại Quyết định
Tải về