Số Văn bản Số: 267/TB-VPCP
Ngày Văn bản 24/07/2013
Trích yếu Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X và Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Phân loại
Tải về