Số Văn bản Số: 263/KH-UBND
Ngày Văn bản 25/05/2018
Trích yếu Kế hoạch duy trì và nâng cao các tiêu chí, chỉ tiêu đối với các xã đã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” đến năm 2020
Phân loại
Tải về