Số Văn bản Số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC
Ngày Văn bản 13/04/2011
Trích yếu Thông tư liên tịch hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
Phân loại Thông Tư
Tải về