Số Văn bản Số: 2043/QĐ-UBND
Ngày Văn bản 30/09/2013
Trích yếu Quyết định Về việc điều chỉnh phân công thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh phụ trách địa bàn chỉ đạo xây dựng nông thôn mới
Phân loại Quyết định
Tải về