Số Văn bản Số: 1097/QĐ-UBND
Ngày Văn bản 21/05/2018
Trích yếu Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án thuộc Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững giai năm 2019-2020 trên địa bàn huyện Tịnh Biên
Phân loại Quyết định
Tải về