Số Văn bản Số: 03/2013/TT-BKHĐT
Ngày Văn bản 07/08/2013
Trích yếu Thông tư Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
Phân loại Thông Tư
Tải về