Số Văn bản Số: 1096/QĐ-UBND
Ngày Văn bản 21/05/2018
Trích yếu Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị định 161/2016/NĐ-CP thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018-2020 trên địa bàn huyện An Phú
Phân loại Quyết định
Tải về