Số Văn bản Số: 1005/QĐ-UBND
Ngày Văn bản 08/05/2018
Trích yếu Quyết định về việc Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh An Giang giai đoạn 2018-2020
Phân loại Quyết định
Tải về