Số VBNgàyTrích YếuLoại VBTải về
Số 827/UBND-KTN01-08-2018Về việc đóng góp ý kiến cho báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị công nhận thành phố Châu Đốc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017
Số: /BC-UBND01-08-2018Báo cáo về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Châu Đốc năm 2017
Số: 263/KH-UBND25-05-2018Kế hoạch duy trì và nâng cao các tiêu chí, chỉ tiêu đối với các xã đã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” đến năm 2020
Số: 1096/QĐ-UBND21-05-2018Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị định 161/2016/NĐ-CP thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018-2020 trên địa bàn huyện An PhúQuyết định
Số: 1097/QĐ-UBND21-05-2018Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án thuộc Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững giai năm 2019-2020 trên địa bàn huyện Tịnh BiênQuyết định
Số: 1005/QĐ-UBND08-05-2018Quyết định về việc Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh An Giang giai đoạn 2018-2020Quyết định
Số: 41/2013/TT - BNNPTNT04-10-2013Thông tư Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mớiThông Tư
Số: 2043/QĐ-UBND30-09-2013Quyết định Về việc điều chỉnh phân công thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh phụ trách địa bàn chỉ đạo xây dựng nông thôn mới Quyết định
Số: 03/2013/TT-BKHĐT07-08-2013Thông tư Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020Thông Tư
Số: 267/TB-VPCP24-07-2013Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X và Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Số: 2410/CT-BNN-KTHT22-07-2013Chỉ thị về tăng cường triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thônChỉ Thị
Số: 10/CTCT-BCĐNTM05-06-2013Chương trình công tác năm 2013 của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh An Giang
Số: 10/BCĐTW27-05-2013V/v báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Số: 10/BCĐTW27-05-2013 Đề cương báo cáo kết quả triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trong 3 năm và năm 2013
Số: 10/BCĐTW27-05-2013Phụ biểu CV Số: 10/BCĐTW
Số: 1103/VPUBND-KT11-04-2013 Về Chương trình công tác năm 2013 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
Số: 57/CT-BCĐTWXDNTM04-04-2013Chương trình công tác năm 2013 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
Số: 506/QĐ-UBND25-03-2013Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch thi đua thực hiện tiêu chí 20 xây dựng nông thôn mới Quyết định
Số: 498/QĐ-TTg21-03-2013Quyết định bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020Quyết định
Số:19/BCĐTW27-02-2013V/v kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Số: 342/QĐ-TTg20-02-2013Quyết định Sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mớiQuyết định
Số: 324/QĐ-TTg18-02-2013Quyết định Phê duyệt đề án Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2020Quyết định
Số: 01/BCĐ-VPĐPNTM14-01-2013V/v Điều tra, cập nhật tiêu chí nông thôn mới 2012
108 /BCĐTW26-11-2012Báo cáo kết quả 02 năm và năm 2012 về thực hiện Chương trình về xây dựng nông thôn mới
108 /BCĐTW26-11-2012Đề cương Kèm theo văn bản số: 108 /BCĐTW
108 /BCĐTW26-11-2012Phụ luc Kèm theo văn bản số: 108 /BCĐTW
Số: 385/TB-VPCP21-11-2012Thông báo Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
Số: 70/HD-MTTW-BTT20-08-2012Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng nông thôn mới
Số: 16/2012/QĐ-UBND12-07-2012Quyết định Ban hành Quy định về việc công nhận các danh hiệu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh An GiangQuyết định
Số: 243/TB-VPCP10-07-2012Thông báo Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
Số: 51/BCĐTW22-06-2012V/v Kiểm tra tình hình triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM
Số: 659/QĐ-TTg08-06-2012Quyết định Sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mớiQuyết định
Số: 898/QĐ-UBND08-06-2012Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang. Quyết định
Số: 899/QĐ-UBND08-06-2012Quyết định Về việc thành lập Tổ công tác giúp việc cho Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh An GiangQuyết định
Số: 872/QĐ-UBND04-06-2012Quyết định Chọn 34 xã của năm 2012 để tập trung chỉ đạo, hỗ trợ hoàn thành tiêu chí nông thôn mới vào năm 2015Quyết định
Số: 872/QĐ-UBND04-06-2012Danh sách 34 xã NTM kèm QĐ 872
Số: 59/CT-BCĐTWXDNTM31-05-2012Chương trình công tác năm 2012 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
Số: 715 /VPUBND-KT22-05-2012Công văn Về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về Chương trình MTQG xây dựng NTM trong năm 2012.
169/TB-VPCP09-05-2012Thông báo Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Hội nghị trực tuyến về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
32/TB-BCĐTW-VPĐP09-05-2012V/v Thông báo kế hoạch phân bổ ngân sách Trung ương của Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới năm 2012
841/UBND-KT02-05-2012Công văn Về việc tập trung triển khai thực hiện tốt Chương trình MTQG xây dựng NTM
605 /QĐ-UBND18-04-2012Quyết định Phê duyệt Kế hoạch triển khai năm 2012 và của cả giai đoạn 2011-2015 về Chương trình phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn tỉnh An GiangQuyết định
331/VPUBND-KT05-04-2012Công văn Về việc báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới
Số: 2611/KH-BTP 03-04-2012Kế hoạch Phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”
06/KH-UBND09-02-2012KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”
14/TB-UBND04-02-2012THÔNG BÁO Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng tại buổi làm việc với xã Vĩnh Châu - Châu Đốc về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới
07/2011/CT-UBND02-06-2011CHỈ THỊ Về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về an toàn điện và sử dụng điện trên địa bàn tỉnh An Giang
865/QĐ-UBND17-05-2011QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Dự án phát triển chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học tỉnh An Giang giai đoạn 2011 - 2013.
61/TB-UBND25-04-2011Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thế Năng tại cuộc họp kiểm tra việc xây dựng và triển khai kế hoạch vận động tuyên truyền xây dựng nông thôn mới
Số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC13-04-2011Thông tư liên tịch hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020Thông Tư
185/TB-UBND11-11-2010THÔNG BÁO Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thế Năng tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch hành động thực hiện các tiêu chí nông thôn trong lĩnh vực giáo dục đào tạo
172/TB-UBND01-11-2010THÔNG BÁO Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thế Năng tại Hội nghị triển khai nội dung đề cương hai quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới cho cấp huyện, cấp xã.
3395/UBND-KT01-11-2010Về việc tăng cường thực hiện tốt quy hoạch và xây dựng đề án xây dựng nông thôn mới.
163/TB-UBND07-10-2010THÔNG BÁO Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thế Năng tại buổi làm việc với huyện An Phú về tình hình sản xuất nông nghiệp, sạt lở và xây dựng nông thôn mới.
162/TB-UBND05-10-2010THÔNG BÁO Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thế Năng tại buổi làm việc với huyện Phú Tân và thị xã Tân Châu về tình hình sản xuất nông nghiệp, sạt lở và xây dựng nông thôn mới.
2968/UBND-KT 27-09-2010V/v xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình NTM giai đoạn 2010-2020 và kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo tỉnh trong năm 2010 và năm 2011.
1692/QĐ-UBND 13-09-2010QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang
2798/UBND-KT13-09-2010Về việc tăng cường công tác triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.
1575/QĐ-UBND 30-08-2010QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ công tác giúp việc cho Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang
1561/QĐ-UBND 24-08-2010QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang.
2558/UBND-KT20-08-2010V/v triển khai thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg về xây dựng nông thôn mới
22/KH-UBND20-07-2010KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015
127/TB-UBND 16-07-2010THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Chiếu tại Hội nghị sơ kết thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND về nông nghiệp, nông dân, nông thôn 6 tháng đầu năm 2010
126/TB-UBND07-07-2010THÔNG BÁO Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thế Năng cuộc họp Ban Điều hành Chương trình Tam nông để kiểm tra việc sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết TW 7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tình hình triển khai thực hiện Quyết định 800/QĐ-TTg
892/QĐ-UBND 17-05-2010QUYẾT ĐỊNH Điều chỉnh, bổ sung lần thứ hai về việc phân công các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
91/QĐ-UBND18-01-2010QUYẾT ĐỊNH Ban hành Đề án Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia tỉnh An Giang giai đoạn 2010-2020 Quyết định
29 /2009/QĐ-UBND03-08-2009QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định mức hỗ trợ nghỉ hưu, thôi việc đối với cán bộ chuyên trách, công chức, cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn và Trưởng, phó trưởng khóm, ấp trên địa bàn tỉnh An Giang Quyết định
12/2009/QĐ-UBND14-04-2009QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH VÀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRẠM BƠM ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG