Số VBNgàyTrích YếuLoại VBTải về
185/TB-UBND11-11-2010THÔNG BÁO Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thế Năng tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch hành động thực hiện các tiêu chí nông thôn trong lĩnh vực giáo dục đào tạo
91/QĐ-UBND18-01-2010QUYẾT ĐỊNH Ban hành Đề án Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia tỉnh An Giang giai đoạn 2010-2020 Quyết định
36/2008/QĐ-BGDĐT16-07-2008QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
14/2008/QĐ-BGDĐT 07-04-2008QUYẾT ĐỊNH Ban hành Điều lệ trường mầm non
51/2007/QĐ-BGDĐT31-08-2007QUYẾT ĐỊNH Ban hành Điều lệ trường tiểu học
27/2001/QĐ-BGDĐT 05-07-2007QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Về việc ban hành Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia(Giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010)
07/2007/QĐ-BGD&ĐT02-04-2007QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
32/2005/QĐ-BGD&ĐT24-10-2005QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
26/2001/QĐ-BGDĐT 05-07-2001QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, kiểm tra và đánh giá công nhận phổ cập giáo dục trung học cơ sở