Số VBNgàyTrích YếuLoại VBTải về
1379/QĐ-BNN-CB24-06-2011Quyết định v/v công bố các tổ chức cá nhân sản xuất máy móc , thiết bị giảm tổn thất sau thu hoạch được hưởng chính sách theo quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 của Thủ Tướng Chính Phủ
65/2011/TT-BTC16-05-2011THÔNG TƯ Hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thuỷ sản Thông Tư
63/2010/QĐ-TTg15-10-2010QUYẾT ĐỊNH Về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản Quyết định
61/2010/NĐ-CP04-06-2010NGHỊ ĐỊNH Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
975/QĐ-UBND28-05-2010QUYẾT ĐỊNH Bổ sung một nội dung tại Khoản 3 Điều 1 của Quyết định số 769/QĐ-UBND ngày 21/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ cho nông dân đầu tư mua máy gặt lúa các loại
769/QĐ-UBND 21-04-2010QUYẾT ĐỊNH Về việc hỗ trợ cho nông dân đầu tư mua máy gặt lúa các loại Quyết định
41/2010/NĐ-CP 12-04-2010NGHỊ ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN
131/2009/QĐ-TTg02-11-2009QUYẾT ĐỊNH Về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn
17/2009/UBND-QĐ29-04-2009QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH VÀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC SẠCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG Quyết định
12/2009/QĐ-UBND14-04-2009QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH VÀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRẠM BƠM ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG