Số Văn bản 948/QĐ-UBND
Ngày Văn bản 27/03/2017
Trích yếu Ban hành hướng dẫn phương pháp xác định, đánh giá mức độ đạt tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020
Phân loại Quyết định
Tải về