Số Văn bản 738/QĐ-UBND
Ngày Văn bản 01/04/2020
Trích yếu Hướng dẫn Căn cứ/tiêu chuẩn xác định, đánh giá mức độ đạt tiêu chí "Xã nông thôn mới Kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2018 - 2020
Phân loại Quyết định
Tải về