Số Văn bản 65/HD-VPĐPNTM
Ngày Văn bản 10/08/2017
Trích yếu Hướng dẫn Điều kiện, trình tự, thủ tục xét công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới
Phân loại
Tải về