Số Văn bản 3085/QĐ-UBND
Ngày Văn bản 23/12/2019
Trích yếu Ban hành Bộ tiêu chí "Xã nông thôn mới kiểu mẫu" tỉnh An Giang giai đoạn 2018 - 2020
Phân loại Quyết định
Tải về