Số Văn bản 2540/QĐ-TTg
Ngày Văn bản 30/12/2016
Trích yếu Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
Phân loại Quyết định
Tải về