Số Văn bản 2028/QĐ-UBND
Ngày Văn bản 20/08/2018
Trích yếu Hướng dẫn Căn cứ/tiêu chuẩn xác định, đánh giá mức độ đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2018 - 2020
Phân loại Quyết định
Tải về