Số VBNgàyTrích YếuLoại VBTải về
738/QĐ-UBND01-04-2020Hướng dẫn Căn cứ/tiêu chuẩn xác định, đánh giá mức độ đạt tiêu chí "Xã nông thôn mới Kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2018 - 2020Quyết định
3085/QĐ-UBND23-12-2019Ban hành Bộ tiêu chí "Xã nông thôn mới kiểu mẫu" tỉnh An Giang giai đoạn 2018 - 2020Quyết định
2629/QĐ-UBND31-10-2019Điều kiện, trình tự, hồ sơ xét công nhận và công bố xã đạt chuẩn "Xã nông thôn mới nâng cao" trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2018 - 2020Quyết định
2028/QĐ-UBND20-08-2018Hướng dẫn Căn cứ/tiêu chuẩn xác định, đánh giá mức độ đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2018 - 2020Quyết định
691/QĐ-TTg05-06-2018Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020Quyết định
1005/QĐ-UBND08-05-2018Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh An Giang giai đoạn 2018 - 2020Quyết định
65/HD-VPĐPNTM10-08-2017Hướng dẫn Điều kiện, trình tự, thủ tục xét công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới
56/VPĐPNTM31-07-2017Hướng dẫn cập nhật hồ sơ minh chứng thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới
948/QĐ-UBND27-03-2017Ban hành hướng dẫn phương pháp xác định, đánh giá mức độ đạt tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020Quyết định
2540/QĐ-TTg30-12-2016Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020Quyết định
3379/QĐ-UBND28-11-2016Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020Quyết định