Số Văn bản 09/2011/QĐ-TTg
Ngày Văn bản 30/01/2011
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHUẨN HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO ÁP DỤNG CHO GIAI ĐOẠN 2011- 2015
Phân loại Quyết định
Tải về