Số VBNgàyTrích YếuLoại VBTải về
09/2011/QĐ-TTg30-01-2011QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHUẨN HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO ÁP DỤNG CHO GIAI ĐOẠN 2011- 2015 Quyết định
30/2008/TT-LĐTBXH09-12-2008THÔNG TƯ Hướng dẫn quy trình kiểm tra, đánh giá định kỳ hàng năm Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo ở các cấp địa phương
170/2005/QĐ-TTg08-07-2005QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Về việc ban hành chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2006 - 2010