Số VBNgàyTrích YếuLoại VBTải về
59/2007/NĐ-CP 09-04-2007NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 59/2007/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 04 NĂM 2007 VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN
07/2007/QĐ-BGD&ĐT02-04-2007QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
23/2006/QĐ-BTNMT 26-12-2006QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Danh mục chất thải nguy hại
12/2006/TT-BTNMT26-12-2006Thông tư hướng dẫn điều kiện hành nghề và hướng dẫn lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép , hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại
55/2006/QĐ-BBCVT25-12-2006QUYẾT ĐỊNH Ban hành Tiêu chuẩn Ngành
22/2006/QĐ-BTNMT18-12-2006QUYẾT ĐỊNH Về việc bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường
62/2006/QĐ-BVHTT 23-06-2006QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN SỐ 62/2006/QĐ-BVHTT NGÀY 23 THÁNG 6 NĂM 2006 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG NHẬN DANH HIỆU “GIA ĐÌNH VĂN HÓA”, “LÀNG VĂN HÓA”, “TỔ DÂN PHỐ VĂN HÓA”
32/2005/QĐ-BGD&ĐT24-10-2005QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
105/2005/NĐ-CP 17-08-2005NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực
106/2005/NĐ-CP 17-08-2005NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp
170/2005/QĐ-TTg08-07-2005QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Về việc ban hành chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2006 - 2010
75/2004/TT-BNN20-12-2004THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆCTHÀNH LẬP, CỦNG CỐ VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HỢP TÁC DÙNG NƯỚC
209/2004/NĐ-CP16-12-2004NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Về quản lý chất lượng công trình xây dựng
149/2004/NĐ-CP 27-07-2004NGHỊ ĐỊNH của Chính phủ số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.
32/2004/QĐ-BTC06-04-2004QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 32/2004/QĐ-BTC NGÀY 06 THÁNG 4 NĂM 2004 QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN