Số VBNgàyTrích YếuLoại VBTải về
91/QĐ-UBND18-01-2010QUYẾT ĐỊNH Ban hành Đề án Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia tỉnh An Giang giai đoạn 2010-2020 Quyết định
1956/QĐ-TTg 27-11-2009QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020
131/2009/QĐ-TTg02-11-2009QUYẾT ĐỊNH Về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn
31/2009/TT-BXD10-09-2009Thông tư ban hành tiêu chuẩn quy hoạch nông thôn
32/2009/TT-BXD10-09-2009THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN
54/2009/TT-BNNPTNT21-08-2009THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
29 /2009/QĐ-UBND03-08-2009QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định mức hỗ trợ nghỉ hưu, thôi việc đối với cán bộ chuyên trách, công chức, cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn và Trưởng, phó trưởng khóm, ấp trên địa bàn tỉnh An Giang Quyết định
2448/QĐ-BVHTTDL07-07-2009QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHUẨN TRUNG TÂM VĂN HOÁ, THỂ THAO XÃ
21 /2009/TT-BXD30-06-2009THÔNG TƯ Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn
17/2009/UBND-QĐ29-04-2009QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH VÀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC SẠCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG Quyết định
491/QĐ-TTg16-04-2009QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
56/2009/QĐ-TTg15-04-2009QUYẾT ĐỊNH Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 13/2009/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để tiếp tục thực hiện các chương trình kiên cố hoá kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn giai đoạn 2009 - 2015
12/2009/QĐ-UBND14-04-2009QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH VÀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRẠM BƠM ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
12/2009/QĐ-UBND14-04-2009QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH VÀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRẠM BƠM ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
13/2009/QĐ-TTg21-01-2009QUYẾT ĐỊNH Về việc sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để tiếp tục thực hiện các chương trình kiên cố hoá kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn giai đoạn 2009 - 2015