Số VBNgàyTrích YếuLoại VBTải về
14/TB-UBND04-02-2012THÔNG BÁO Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng tại buổi làm việc với xã Vĩnh Châu - Châu Đốc về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới
124/QD-TTg02-02-2012Quyết định Phê duyệt tổng thể quy hoạch sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030Quyết định
1620/QĐ-TTg20-09-2011Quyết định ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua " Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"Quyết định
1227/TTg-KTN22-07-2011V/v tập trung chỉ đạo thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
1509/QĐ-BGTVT08-07-2011QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG NÔNG THÔN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 Quyết định
149/TB-VPCP29-06-2011Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp ban chỉ đạo trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
1379/QĐ-BNN-CB24-06-2011Quyết định v/v công bố các tổ chức cá nhân sản xuất máy móc , thiết bị giảm tổn thất sau thu hoạch được hưởng chính sách theo quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 của Thủ Tướng Chính Phủ
84/2011/TT-BTC16-06-2011Thông tư hướng dẫn một số chính sách tài chính khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn theo Nghị định 61/2010/NĐ-CP ngày 04/06/2010 của chính phủ.
07/2011/CT-UBND02-06-2011CHỈ THỊ Về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về an toàn điện và sử dụng điện trên địa bàn tỉnh An Giang
840/QĐ-BNN-KTHT25-05-2011Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch triển khai hoạt động nghiệp vụ thực hiện chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới 2011
30/KH-BCĐTW-VPĐP20-05-2011Kế hoạch tuyên truyền Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
80/NQ-CP19-05-2011NGHỊ QUYẾT VỀ ĐỊNH HƯỚNG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG THỜI KỲ TỪ NĂM 2011 ĐẾN NĂM 2020
1003/QĐ-BNN-KTHT18-05-2011Quyết định v/v Phê duyệt chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới 2011 - 2020
865/QĐ-UBND17-05-2011QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Dự án phát triển chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học tỉnh An Giang giai đoạn 2011 - 2013.
61/TB-UBND25-04-2011Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thế Năng tại cuộc họp kiểm tra việc xây dựng và triển khai kế hoạch vận động tuyên truyền xây dựng nông thôn mới