Số VBNgàyTrích YếuLoại VBTải về
Số: 872/QĐ-UBND04-06-2012Danh sách 34 xã NTM kèm QĐ 872
Số: 59/CT-BCĐTWXDNTM31-05-2012Chương trình công tác năm 2012 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
Số: 715 /VPUBND-KT22-05-2012Công văn Về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về Chương trình MTQG xây dựng NTM trong năm 2012.
169/TB-VPCP09-05-2012Thông báo Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Hội nghị trực tuyến về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
32/TB-BCĐTW-VPĐP09-05-2012V/v Thông báo kế hoạch phân bổ ngân sách Trung ương của Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới năm 2012
841/UBND-KT02-05-2012Công văn Về việc tập trung triển khai thực hiện tốt Chương trình MTQG xây dựng NTM
605 /QĐ-UBND18-04-2012Quyết định Phê duyệt Kế hoạch triển khai năm 2012 và của cả giai đoạn 2011-2015 về Chương trình phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn tỉnh An GiangQuyết định
331/VPUBND-KT05-04-2012Công văn Về việc báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới
Số: 2611/KH-BTP 03-04-2012Kế hoạch Phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”
366/QĐ-TTg31-03-2012Quyết định Về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015Quyết định
18/BCĐTW-VPĐP29-03-2012Báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM
463/QĐ-BTTTT22-03-2012Quyết định Ban hành Hướng dẫn thực hiện tiêu chí ngành thông tin và truyền thông về xây dựng nông thôn mớiQuyết định
28/2012/TT-BTC24-02-2012Thông tư Quy định về quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn.Thông Tư
59/TB-VPCP23-02-2012Thông báo Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
06/KH-UBND09-02-2012KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”