Số VBNgàyTrích YếuLoại VBTải về
Số: 1103/VPUBND-KT11-04-2013 Về Chương trình công tác năm 2013 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
Số: 57/CT-BCĐTWXDNTM04-04-2013Chương trình công tác năm 2013 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
Số: 506/QĐ-UBND25-03-2013Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch thi đua thực hiện tiêu chí 20 xây dựng nông thôn mới Quyết định
Số: 498/QĐ-TTg21-03-2013Quyết định bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020Quyết định
Số:19/BCĐTW27-02-2013V/v kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Số: 342/QĐ-TTg20-02-2013Quyết định Sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mớiQuyết định
Số: 324/QĐ-TTg18-02-2013Quyết định Phê duyệt đề án Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2020Quyết định
Số: 01/BCĐ-VPĐPNTM14-01-2013V/v Điều tra, cập nhật tiêu chí nông thôn mới 2012
108 /BCĐTW26-11-2012Báo cáo kết quả 02 năm và năm 2012 về thực hiện Chương trình về xây dựng nông thôn mới
108 /BCĐTW26-11-2012Đề cương Kèm theo văn bản số: 108 /BCĐTW
108 /BCĐTW26-11-2012Phụ luc Kèm theo văn bản số: 108 /BCĐTW
Số: 385/TB-VPCP21-11-2012Thông báo Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
Số: 70/HD-MTTW-BTT20-08-2012Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng nông thôn mới
Số: 16/2012/QĐ-UBND12-07-2012Quyết định Ban hành Quy định về việc công nhận các danh hiệu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh An GiangQuyết định
Số: 243/TB-VPCP10-07-2012Thông báo Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020