Số VBNgàyTrích YếuLoại VBTải về
Số: 342/QĐ-TTg20-02-2013Quyết định Sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mớiQuyết định
Số: 324/QĐ-TTg18-02-2013Quyết định Phê duyệt đề án Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2020Quyết định
Số: 01/BCĐ-VPĐPNTM14-01-2013V/v Điều tra, cập nhật tiêu chí nông thôn mới 2012
108 /BCĐTW26-11-2012Báo cáo kết quả 02 năm và năm 2012 về thực hiện Chương trình về xây dựng nông thôn mới
108 /BCĐTW26-11-2012Đề cương Kèm theo văn bản số: 108 /BCĐTW
108 /BCĐTW26-11-2012Phụ luc Kèm theo văn bản số: 108 /BCĐTW
Số: 385/TB-VPCP21-11-2012Thông báo Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
Số: 70/HD-MTTW-BTT20-08-2012Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng nông thôn mới
Số: 16/2012/QĐ-UBND12-07-2012Quyết định Ban hành Quy định về việc công nhận các danh hiệu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh An GiangQuyết định
Số: 243/TB-VPCP10-07-2012Thông báo Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
Số: 51/BCĐTW22-06-2012V/v Kiểm tra tình hình triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM
Số: 659/QĐ-TTg08-06-2012Quyết định Sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mớiQuyết định
Số: 898/QĐ-UBND08-06-2012Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang. Quyết định
Số: 899/QĐ-UBND08-06-2012Quyết định Về việc thành lập Tổ công tác giúp việc cho Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh An GiangQuyết định
Số: 872/QĐ-UBND04-06-2012Quyết định Chọn 34 xã của năm 2012 để tập trung chỉ đạo, hỗ trợ hoàn thành tiêu chí nông thôn mới vào năm 2015Quyết định