Số VBNgàyTrích YếuLoại VBTải về
Số 827/UBND-KTN01-08-2018Về việc đóng góp ý kiến cho báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị công nhận thành phố Châu Đốc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017
Số: /BC-UBND01-08-2018Báo cáo về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Châu Đốc năm 2017
Số: 263/KH-UBND25-05-2018Kế hoạch duy trì và nâng cao các tiêu chí, chỉ tiêu đối với các xã đã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” đến năm 2020
Số: 1096/QĐ-UBND21-05-2018Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị định 161/2016/NĐ-CP thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018-2020 trên địa bàn huyện An PhúQuyết định
Số: 1097/QĐ-UBND21-05-2018Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án thuộc Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững giai năm 2019-2020 trên địa bàn huyện Tịnh BiênQuyết định
Số: 1005/QĐ-UBND08-05-2018Quyết định về việc Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh An Giang giai đoạn 2018-2020Quyết định
3379/QĐ-UBND28-11-2016Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020Quyết định
Số: 41/2013/TT - BNNPTNT04-10-2013Thông tư Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mớiThông Tư
Số: 2043/QĐ-UBND30-09-2013Quyết định Về việc điều chỉnh phân công thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh phụ trách địa bàn chỉ đạo xây dựng nông thôn mới Quyết định
Số: 03/2013/TT-BKHĐT07-08-2013Thông tư Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020Thông Tư
Số: 267/TB-VPCP24-07-2013Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X và Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Số: 2410/CT-BNN-KTHT22-07-2013Chỉ thị về tăng cường triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thônChỉ Thị
Số: 10/CTCT-BCĐNTM05-06-2013Chương trình công tác năm 2013 của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh An Giang
Số: 10/BCĐTW27-05-2013V/v báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Số: 10/BCĐTW27-05-2013 Đề cương báo cáo kết quả triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trong 3 năm và năm 2013