Số VBNgàyTrích YếuLoại VBTải về
Số: 41/2013/TT - BNNPTNT04-10-2013Thông tư Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mớiThông Tư
Số: 2043/QĐ-UBND30-09-2013Quyết định Về việc điều chỉnh phân công thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh phụ trách địa bàn chỉ đạo xây dựng nông thôn mới Quyết định
Số: 03/2013/TT-BKHĐT07-08-2013Thông tư Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020Thông Tư
Số: 267/TB-VPCP24-07-2013Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X và Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Số: 2410/CT-BNN-KTHT22-07-2013Chỉ thị về tăng cường triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thônChỉ Thị
Số: 10/CTCT-BCĐNTM05-06-2013Chương trình công tác năm 2013 của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh An Giang
Số: 10/BCĐTW27-05-2013V/v báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Số: 10/BCĐTW27-05-2013 Đề cương báo cáo kết quả triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trong 3 năm và năm 2013
Số: 10/BCĐTW27-05-2013Phụ biểu CV Số: 10/BCĐTW
Số: 1103/VPUBND-KT11-04-2013 Về Chương trình công tác năm 2013 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
Số: 57/CT-BCĐTWXDNTM04-04-2013Chương trình công tác năm 2013 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
Số: 506/QĐ-UBND25-03-2013Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch thi đua thực hiện tiêu chí 20 xây dựng nông thôn mới Quyết định
Số: 498/QĐ-TTg21-03-2013Quyết định bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020Quyết định
Số:19/BCĐTW27-02-2013V/v kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Số: 342/QĐ-TTg20-02-2013Quyết định Sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mớiQuyết định