THỰC HIỆN KHAI BÁO Y TẾ TOÀN DÂN

Theo khuyến nghị của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 và trước những diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam và trên thế giới.

Nhằm giúp người dân trên địa bàn tỉnh nắm bắt được đầy đủ thông tin, các khuyến cáo về phòng, chống dịch bệnh từ Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; khuyến nghị người dân trên địa bàn tỉnh sử dụng ứng dụng khai báo thông tin sức khỏe hiện tại để có thể được hỗ trợ nhanh nhất từ cơ quan y tế.

Nhằm mục đích cung cấp thông tin 2 chiều giữa cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân với cơ quan y tế và cùng nhau chung tay đẩy lùi dịch n-Covid-19 trên địa bàn tỉnh  tải ứng dụng NCOVI (Tài liệu hướng dẫn kèm theo), theo địa chỉ:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vnptit.innovation.ncovi&hl=en;

Link tải ứng dụng:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vnptit.innovation.ncovi&hl=en;

hay https://ncovi.vnpt.vn

NCOVI

(Hình ảnh minh hoạ ứng dụng khi truy cập vào link)

Địa chỉ khai báo Tờ khai y tế:  https://tokhaiyte.vn/form

Nhằm góp phần tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, hãy cùng thực hiện các nội dung nêu trên.

 

Nguyễn Nghĩa - VPĐPNTM tỉnh


CÁC TIN KHÁC:

Lễ công bố TP Châu Đốc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017
Lễ công bố TP Long Xuyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018
Lễ công bố huyện Thoại Sơn đạt chuẩn "Huyện nông thôn mới" năm 2018