Tiêu chí NTM bị giảm thì người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm

Văn phòng UBND tỉnh An Giang vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh về việc tăng cường trách nhiệm thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM).

Văn bản nêu rõ, đối với các xã đạt chuẩn NTM, địa phương không được thỏa mãn với kết quả đạt được mà phải tiếp tục tăng cường chỉ đạo, nâng chất các tiêu chí. Nếu địa phương nào lơ là không tập trung để các tiêu chí, chỉ tiêu bị giảm thì người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền.

Được biết, năm 2017, An Giang có thêm 12 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số lên 33/119 xã đạt chuẩn (vượt chỉ tiêu 1 xã). Hiện toàn tỉnh có 7 xã đạt 15 đến 18 tiêu chí; có 19 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí; 02 xã đạt từ 8 đến 9 tiêu chí, bình quân đạt 12,39 tiêu chí/xã và không còn xã đạt dưới 6 tiêu chí.

Theo kế hoạch, năm 2018, An Giang phấn đấu có thêm 13 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 46/119 (chiếm 38,66%).

HƯƠNG HUỆ

Theo: nongnghiep.vn

Công Gion (St)

 


CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã