Thành phố Châu Đốc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ ký Quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh An Giang có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định. Thành phố Châu Đốc có 5 phường và 2 xã: Vĩnh Tế, Vĩnh Châu.  Qua 4 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay đời sống người dân 2 xã Vĩnh Tế và Vĩnh Châu được cải thiện, bộ mặt nông thôn từng bước được đổi mới. Đến cuối năm 2017, thu nhập bình quân của người dân 2 xã Vĩnh Tế và Vĩnh Châu đạt 37,39 triệu đồng/người/năm; cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, xây dựng, nâng cấp hoàn chỉnh; các tuyến giao thông ấp liền ấp, xã liền xã, xe 2 bánh đi lại dễ dàng, xe ô tô về đến trung tâm xã.

Bên cạnh đó, các trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, chợ được đầu tư nâng cấp khang trang; hệ thống kênh mương, công trình thủy lợi được kiên cố hóa; 100% hộ dân trên địa bàn 2 xã đều có điện và sử dụng nước sạch; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 86,57%; 2 xã không còn nhà dột nát, nhà trên sông, kênh rạch; năm 2014, hai xã không còn hộ nghèo (xét theo chuẩn cũ); 6/6 trường học đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đạt trên 92,6%,…/.

                                   Lê Thắng


CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã