Tập huấn tuyên truyền về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2018

Sáng ngày 13/11/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy Chợ Mới tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2018.

Đến tham dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng Phòng Tuyên truyền Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện Văn Phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia (CTMTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh.

Trong thời gian 1 buổi, các đại biểu tham dự được báo cáo viên thông tin về các nội dung như: Một số kết quả nổi bật qua 10 năm triển khai Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Những vấn đề cần quan tâm trong công tác tuyên truyền; Nội dung về những kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM thời gian qua ở An Giang, bài học kinh nghiệm và những nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới. Qua đó, các đại biểu tham gia thảo luận về những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp cũng như triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM.

Thông qua buổi tập huấn tuyên truyền nhằm quán triệt Chương trình hành động số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về việc thực hiện CTMTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 và Chương trình hành động số 08 về phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025. Đồng thời, nâng cao kiến thức, năng lực và kỹ năng quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ cho đội ngũ xây dựng nông thôn mới để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình và giúp người dân hiểu đầy đủ hơn về mục đích ý nghĩa về vấn đề phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, từ đó cùng chung tay thực hiện hoàn thành các mục tiêu trong CTMTQG xây dựng NTM./.

Hải Đăng

CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã