Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra nông thôn mới xã Lương Phi

Chiều ngày 8/11/2018, đồng chí Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cùng đoàn công tác gồm các sở ngành tỉnh, UBND huyện Tri Tôn và các ngành huyện đến kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới của xã Lương Phi.

Xã Lương Phi có 8 ấp, trong đó  3 ấp có đông đồng bào Khmer sinh sống, kinh tế địa phương chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân đến nay xã Lương Phi đạt 15 tiêu chí với 44 chỉ tiêu. Kết quả huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới trên 51 tỷ 540 triệu đồng. Trong đó ngân sách trung ương và địa phương hỗ trợ 83,51%, còn lại là vốn doanh nghiệp, nhân dận đóng góp và huy động khác.

    Sau khi chia thành từng tổ khảo sát thực tế một số mô hình, các chỉ tiêu và kiểm tra hồ sơ minh chứng, tại buổi làm việc với UBND xã Lương Phi, đoàn công tác tỉnh, huyện đã tháo gỡ một số khó khăn và hứa sẽ có giải pháp giúp xã sớm đạt 5 chỉ tiêu còn lại.

 Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đối với 5 chỉ tiêu chưa đạt,  xã cần vận động nhân dân liên kết hình thành các hợp tác xã trồng dược liệu, chăn nuôi heo, nấu đường thốt nốt. Thường xuyên đôn đốc đẩy nhanh tiến động thi công các công trình trường học và phải đảm bảo an toàn trong quá trình thi công. Đồng thời, các đoàn thể, mặt trận tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và nhân dân vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sạch đẹp. Ngoài ra, xã cần sớm  thành lập tổ kiểm tra hồ sơ minh chứng. Đảng ủy xã cần phân công thường vụ phụ trách cụ thể một số tiêu chí, có kiểm tra đôn đốc nhắc nhở.  Đặc biệt cả hệ thống chính trị cần tăng tốc chạy nước rút, phấn đấu đến tháng 6/2019 Lương Phi sẽ được công nhân đạt chuẩn nông thôn mới./.

Châu Phong

CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã