Liên minh Hợp tác xã: Tổng kết hoạt động năm 2017, đề ra phương hướng trong năm 2018

Chiều 31/01/2018, Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang đã tổ chức cuộc họp Ban Chấp hành lần 3 khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2020 và tổng kết hoạt động năm 2017, phương hướng trong năm 2018.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang; đại diện lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh. Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang và các phòng, ban thuộc Liên minh Hợp tác xã. 

Tại hội nghị, qua báo cáo tổng kết tình hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã năm 2017; ý kiến phát biểu, thảo luận tại hội nghị. Trong năm 2018, Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang sẽ tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm và đột phá như:


Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao vai trò trách nhiệm của Liên minh Hợp tác xã trong phát triển kinh tế tập thể; xây dựng các mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả và nhân rộng mô hình liên kết giữa hợp tác xã liên kết với doanh nghiệp tham gia xây dựng cánh đồng lớn tạo đầu ra sản phẩm; tạo điều kiện để hợp tác xã tiếp cận chính sách mở rộng sản xuất, đủ năng lực nội tại để vừa phục vụ tốt cho thành viên và tham gia đứng vững trên thị trường trong tiến trình hội nhập một cách độc lập.

Xây dựng Đề án tuyển chọn Giám đốc và thu hút người có trình độ tham gia hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị. Qua đó biểu dương, khen thưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao./.

                            Tin, ảnh:  VŨ HÙNG

CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã