Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài tỉnh “Nghiên cứu giải pháp tăng cường đầu tư hạ tầng thủy lợi phục vụ các vùng trồng màu chuyên canh trên địa bàn huyện An Phú”

Chiều ngày 29/3/2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả nghiên cứu khoa học đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu giải pháp tăng cường đầu tư hạ tầng thủy lợi phục vụ các vùng trồng màu chuyên canh trên địa bàn huyện An Phú”, do Trung tâm Nghiên cứu Thủy nông và Cấp nước (Viện Khoa học Thủy Lợi miền Nam) chủ trì; TS. Bùi Việt Hưng chủ nhiệm. Thời gian thực hiện từ tháng 12/2015 - 12/2017.

Hội đồng do ông Lâm Quang Thi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang làm Chủ tịch, cùng các thành viên khác đến từ Trường Đại học Việt Đức, Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM, Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh và UBND huyện An Phú.

Với mục tiêu của đề tài nhằm đề xuất giải pháp thủy lợi phục vụ vùng trồng màu chuyên canh hiệu quả đảm bảo thời gian và không gian, chi phí thấp; làm cơ sở khoa học phục vụ công tác đầu tư hạ tầng thủy lợi vùng chuyên canh cây màu tại huyện An Phú.

Nội chung thực hiện bao gồm  Thu thập, điều tra, đánh giá phân tích hiện trạng sản xuất, hạ tầng thủy lợi, thực trạng tưới và nguồn nước trên các vùng chuyên canh cây màu huyện An Phú; Nghiên cứu đề xuất giải pháp về hạ tầng thủy lợi sử dụng hiệu quả nguồn nước mặt phục vụ các vùng chuyên canh cây màu hướng tới phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao huyện An Phú.  Thiết kế quy hoạch 01 mô hình mẫu ứng dụng các giải pháp về hạ tầng thủy lợi hiệu quả phục vụ sản xuất cho vùng chuyên canh rau màu tại xã Khánh An với quy mô 240 ha.  Hội thảo khoa học đề tài.

* Sản phẩm đề tà bao gồm các báo cáo: Báo cáo tổng hợp; Báo cáo tóm tắt; Báo cáo đánh giá hiện trạng hạ tầng thủy lợi và nguồn nước trên các vùng trồng màu huyện An Phú; Báo cáo giải pháp khoa học công nghệ về hạ tầng thủy lợi và mô hình quản lý nguồn nước phục vụ công tác đầu tư cho vùng rồng màu chuyên canh huyện An Phú; Báo cáo thiết kế quy hoạch 01 mô hình mẫu ứng dụng giải pháp về hạ tầng thủy lợi hiệu quả phục vụ sản xuất chuyên canh cây màu tại xã Khánh An, quy mô 240 ha; 05 bản thiết kế và 29 báo cáo chuyên đề có liên quan các nội dung nghiên cứu đề tài; 02 bài báo khoa học đăng tạp chí khoa học chuyên ngành liên quan kết quả nghiên cứu.

Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu, các thành viên Hội đồng đánh giá cao và chấm điểm nghiệm thu kết quả nghiên cứu đạt, xếp loại khá. Kết quả sau nghiệm thu, các sản phẩm khoa học của đề tài sẽ được chuyển giao cho các đơn vị như Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang; Chi cục Thủy lợi An Giang; UBND huyện An Phú; Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi An Giang và các tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu ứng dụng và triển khai nhân rộng./.

Tiếp Thu

CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã