Hòa An xây dựng nông thôn mới từ sức dân

Sáng ngày 8-2, UBND huyện Chợ Mới tổ chức lễ đón bằng của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang công nhận xã Hòa An đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Đây là kết quả nỗ lực vượt bậc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Chợ Mới, xã Hòa An gần 7 năm triển khai với phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm, cùng chung tay xây dựng NTM. Kết quả huy động từ sức dân đóng góp gần 52 tỷ đồng thực hiện nhiều công trình cầu, đường bê tôn. Đến nay, tất cả cầu, đường trên trục lộ liên xã, liên ấp được bê tông kiên cố, thể hiện cho sức mạnh đồng thuận của lòng dân.

Bí thư Đảng ủy xã Hòa An Võ Thiên Văn cho biết: "Xã Hòa An được UBND tỉnh chọn xã điểm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (CTMTQGXD NTM). Đảng ủy, UBND xã xác định đây là nhiệm vụ quan trọng quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi theo lộ trình kế hoạch. Sau gần 7 năm triển khai thực hiện, cùng với sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ngành tỉnh; đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp sâu sát của Huyện ủy, UBND huyện, Ban chỉ đạo CTMTQGXDNTM huyện, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng NTM được triển khai kịp thời từ trong nội bộ Đảng đến quần chúng, tạo sự đồng thuận cao trong cả cộng đồng dân cư. Người dân có ý thức hơn, có sự chuyển biến tích cực từ nhận thức, hành động, sinh hoạt tới tư duy cách làm ăn… và cùng chính quyền chung tay xây dựng NTM. Bên cạnh đó, các dự án như Nam Vàm Nao đồng loạt triển khai trên địa bàn tạo cơ sở hạ tầng khá vững chắc sớm đưa xã Hòa An được công nhận NTM trong năm 2017".

Xác định công tác tuyên truyền là một nhiệm vụ quan trọng để thực hiện thắng lợi CTMTQGXD NTM, Đảng bộ xã thường xuyên quán triệt về mục tiêu, nguyên tắc, nội dung bộ tiêu chí trong hệ thống chính trị và triển khai sâu rộng đến hộ dân hiểu về ý nghĩa, quyền, trách nhiệm chủ thể của người dân cùng với Đảng, chính quyền chung tay xây dựng NTM. Sau gần 7 năm triển khai thực hiện, đời sống người dân xã Hòa An đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác, xây dựng nhiều mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả.

Hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, các hạng mục đường liên ấp, đường ra cánh đồng, cải tạo hệ thống kênh mương nội đồng. Từ đó, hệ thống giao thông, thủy lợi hoàn chỉnh, hệ thống kênh mương do xã quản lý được kiên cố hóa, chợ đạt chuẩn chợ loại 3… Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 39,604 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm, còn 3,48%; 95,6% hộ được công nhận gia đình văn hóa, trong đó 71,6%  gia đình văn hóa tiêu biểu, 6 cơ quan văn hóa; Hòa An được công nhận xã văn hóa năm 2013.

Chủ tịch UBND xã Hòa An Lê Văn Thi cho biết: "Xã có 6 ấp với 5.255 hộ, 19.022 nhân khẩu, đa số sống bằng nghề nông nghiệp. Xã có thế mạnh về sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, nhất là công nghiệp xay xát lao bóng và chế biến gạo. Có trên 50 doanh nghiệp đặt trên địa bàn, 1 hợp tác xã thu mua trái cây, có hệ thống đê bao khép kín ở 9 tiểu vùng đảm bảo sản xuất lúa 3 vụ/năm. Do điều kiện xa trung tâm huyện, những năm trước đây xã có nhiều khó khăn về kinh tế, mức thu nhập bình quân đầu người thấp, cơ sở hạ tầng yếu kém, giao thông đi lại khó khăn. Thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng, Đảng bộ và nhân dân Hoà An cùng chung tay thực hiện chủ trương của Huyện uỷ - UBND huyện, quyết tâm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Hòa An tập trung đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo hệ thống giao thông đảm bảo đường được cứng hóa, sạch và không lầy lội vào mùa mưa. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng NTM 209 tỷ đồng, trong đó Nhân dân và các doanh nghiệp đóng góp gần 52 tỷ đồng xây dựng các cầu bê tông, đường bê tông tạo thuận lợi trong giao thông liên xã, liên ấp và đường ra cánh đồng trên địa bàn".

Từ nguồn đóng góp quý báu của Nhân dân, các Hội đoàn thể xã vận động hộ dân hiến đất, ngày công lao động, Hòa An đã xây mới và sửa chữa 35 cầu bê tông với kinh phí gần 15 tỷ đồng (chưa tính ngày công lao động); xây dựng và mở rộng 23km đường bê tông ở các tuyến đường liên ấp và đường ra cánh đồng. Nhờ đó, đến nay, 100% km đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện, đường trục ấp, liên ấp được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, 100% km đường ngõ, xóm được cứng hóa, sạch, không lầy lội vào mùa mưa; trên 50% km đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới hóa đi lại thuận tiện.

Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Ngô Hoàng Hiếu nhận định: "XD NTM là mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) của Đảng, đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên nhằm thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Qua triển khai chương trình huyện Chợ Mới đã đạt nhiều kết quả tích cực, diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới, kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng; sản xuất phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng nâng lên, thu nhập bình quân đầu người tăng. Toàn huyện có 5/16 xã đạt chuẩn NTM, bình quân các xã đạt 13,5/19 tiêu chí, 43/49 chỉ tiêu. Tại xã Hòa An, 7 năm triển khai thực hiện, dù với khối lượng công việc lớn, nhưng là địa phương có xuất phát điểm thuận lợi, có nhiều doanh nghiệp lớn đứng chân (năm 2011: đạt 10/19 tiêu chí) cộng với quyết tâm cao, những cách làm sáng tạo, Hòa An đã đạt thành tích đáng tự hào, đạt 19/19 tiêu chí, tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong quần chúng Nhân dân. Hòa An còn là xã điển hình cả nước trong việc huy động nguồn lực đóng góp xây dựng cầu, đường. Đây là vinh dự không riêng của Hòa An mà là niềm vui chung của huyện, của tỉnh"./.

HẠNH CHÂU

CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã