Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh trao quyết định công nhận xã Phú Vĩnh đạt chuẩn nông thôn mới

Sáng ngày 19/1/2018, UBND xã Phú Vĩnh tổ chức Lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang công nhận xã Phú Vĩnh - thị xã Tân Châu đạt chuẩn Nông thôn mới.

Đến dự có ông Vương Bình Thạnh - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, ông Nguyễn Đắc Tài - Tỉnh ủy viên, Bí thư thị ủy Tân Châu, ông Nguyễn Minh Hùng - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã. 
 

Quang cảnh buổi lễ công bố

Qua 7 năm xây dựng Nông thôn mới, xã Phú Vĩnh đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Đời sống nhân dân không ngừng phát triển. Cơ cở hạ tầng và diện mạo nông thôn thay đổi rõ rệt. Để đạt được kết quả đó, cả hệ thống chính trị và bà con nhân dân xã nhà đã đoàn kết, quyết tâm, sáng tạo trong thực hiện hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng NTM. Để giờ đây nhân dân xã Phú Vĩnh vui mừng, phấn khởi và tự hào khi quê hương mình đạt danh hiệu xã Nông thôn mới thứ hai của thị xã Tân Châu. 

Là một trong 12 xã được Tỉnh chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới đến cuối năm 2017. Cả hệ thống chính trị xã Phú Vĩnh xác định phải quyết tâm và có nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả để tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành xã nông thôn mới theo lộ trình đề ra. Xác định mục tiêu xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Và với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị sự đồng thuận tham gia tích cực của nhân dân, cuối năm 2017 xã đã hoàn thành 19 tiêu chí và 49 chỉ tiêu theo đúng lộ trình.

Ông Lê Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND xã, Phó Ban quản lý Xây dựng NTM xã Phú Vĩnh cho biết: UBND xã thành lập Ban quản lý, tổ giúp việc, ban phát triển nông thôn ở các ấp. Và tiến hành rà soát, lập Đề án và 02 quy hoạch; rồi xây dựng kế hoạch 5 năm, kế hoạch hàng năm và tổ chức triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân thông suốt kế hoạch đã đề ra. Bên cạnh đó, Đảng uỷ thành lập Ban chỉ đạo và ban hành Nghị quyết và lãnh đạo toàn diện trong suốt quá trình thực hiện nông thôn mới. Phân công các ngành, Mặt trận, các đoàn thể xã, Ban nhân dân các ấp phụ trách thực hiện từng tiêu chí, chỉ tiêu cụ thể. Đồng thời phát động đăng ký thi đua với nhau. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi lựa chọn các chỉ tiêu dễ làm trước (chủ yếu là những chỉ tiêu không cần vốn hoặc cần vốn nhà nước ít) chỉ vận động, truyên truyền là có thể thực hiện được) và những tiêu chí mang tính đột phá như hạ tầng kỹ thuật (điện, đường, trường, trạm.... Đặc biệt tận dụng tối đa các nguồn lực (nội lực và ngoại lực) để thực hiện xây dựng nông thôn mới, như: tranh thủ sự hỗ trợ về vốn của nhà nước, các nguồn lực đóng góp của xã hội và sự hỗ trợ của các ngành, các cấp, đặc biệt là sự quan tâm lãnh chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng.

Kết quả qua các năm xây dựng NTM, kinh tế, xã hội của xã Phú Vĩnh có bước phát triển đáng kể, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc; hệ thống điện, đường, trường, trạm, các công trình phúc lợi công cộng được đầu tư đồng bộ. Nhân dân tin tưởng vào các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và tích cực tham gia vào các phong trào của địa phương. Trong đó vai trò UBMTTQVN xã, các tổ chức thành viên và Ban nhân dân các ấp là hết sức quan trọng trong tuyên truyền thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thực hiện nếp sống văn minh nông thôn theo nông thôn mới, huy động các nguồn lực, tham gia giám sát xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và thực hiện bảo vệ môi trường.

Sự thống nhất giữa "ý Đảng, lòng dân" đã tạo nên sức mạnh to lớn, nhân dân xã Phú Vĩnh đã hết mình ủng hộ các công trình phúc lợi, dân sinh do Nhà nước và nhân dân cùng làm.


Kết quả nổi bật nhất của địa phương sau thời gian xây dựng xã NTM là: Sản xuất nông nghiệp phát triển tương đối toàn diện theo hướng tăng năng suất, chất lượng; thu nhập người dân tăng lên; đời sống bà con nhân dân từng bước được nâng cao hơn từ mức thu nhập năm 2011 là 17,840 triệu đồng/người/năm đến cuối năm 2017 là 38,441 triệu đồng/người/năm (tăng 20,601 triệu đồng/người/năm); cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư nâng cấp như trường học, trạm Y tế, các tuyến đường giao thông nông thôn và giao thông nội đồng được bê tông và nhựa hóa thuận tiện cho bà con lưu thông dễ dàng, trao đổi mua bán hàng hóa, cảnh quang môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp, bộ mặt nông thôn xã Phú Vĩnh đã khởi sắc rõ nét hơn" - Ông Lê Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND xã, Phó Ban quản lý Xây dựng NTM xã Phú Vĩnh chia sẻ.

Phát biểu tại buổi lễ công bố xã Phú Vĩnh đạt chuẩn NTM, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Vương Bình Thạnh đánh giá cao sự đoàn kết, nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân xã Phú Vĩnh. Sau 7 năm xây dựng Nông thôn mới, xã Phú Vĩnh đã thực sự "thay da đổi thịt". Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; diện mạo nông thôn khang trang sạch đẹp. Nhân dân phấn khởi và tin tưởng vào chủ trương của Đảng và Nhà nước trong xây dựng nông thôn mới. 

 UBND tỉnh yêu cầu xã Phú Vĩnh cần khai thác và sử dụng có hiệu quả các công trình đã đầu tư đồng thời thực hiện duy tu, bảo dưỡng công trình, tiếp tục phát huy xã hội trong đầu tư. Riêng đối với thị xã Tân Châu cần tăng cường công tác chỉ đạo , kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình để đến cuối năm 2018 phấn đấu có thêm xã Tân An sẽ đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã lên NTM lên 3 xã. Đây là nhiệm vụ quan trọng, đầy ý nghĩa. Tôi tin tưởng rằng với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ và nhân dân thị xã Tân Châu, nhất định chúng ta sẽ đạt kế hoạch đề ra.  

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao quyết định công nhận xã Phú Vĩnh đạt chuẩn xã Nông thôn mới, đồng thời khen thưởng nhiều cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp trong suốt qua xây dựng NTM của địa phương. 

Phú Vĩnh hôm nay đã trở thành xã Nông thôn mới như những gì mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nhà mong đợi. Đó là sự đoàn kết, là ý Đảng lòng dân, là sự nỗ lực, phấn đấu không mệt mỏi trong suốt 5 năm qua. Với truyền thống đoàn kết và sự quyết tâm đó sẽ là những nền tảng để xã Phú Vĩnh giữ vững và nâng chất danh hiệu xã Nông thôn mới. Để quê hương Phú Vĩnh càng thêm phát triển và đời sống nhân dân ngày một ấm no, hạnh phúc./.

Khương Duy

CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã