An Giang: Công nhận thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 20/11/2018, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Vương Bình Thạnh đã ký 6 Quyết định công nhận 6 xã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2018. Cụ thể: Xã Tân An (thị xã Tân Châu); xã Bình Hòa (huyện Châu Thành); xã Phú Thuận và xã Vọng Thê (huyện Thoại Sơn); xã Tấn Mỹ và xã Long Kiến (huyện Chợ Mới).

Theo đó, Chủ tịch Vương Bình Thạnh yêu cầu UBND của 6 xã vừa được công nhận xã đạt chuẩn xã NTM tiếp tục duy trì, nâng chất những tiêu chí đã đạt. Đồng thời, Chủ tịch UBND 3 huyện và Thị xã Tân Châu chỉ đạo, hỗ trợ, kiểm tra để các xã giữ vững danh hiệu "Xã NTM".

Từ khi triển khai thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM cho đến nay An Giang đã có 39/119 xã đạt chuẩn; dự kiến đến cuối năm 2018 có thêm ít nhất 4 xã đạt 19/19 tiêu chí, nâng lên 43 xã đạt chuẩn theo kế hoạch.

Theo Sở NT-PTNT An Giang, đến nay các địa phương đã đăng ký thực hiện đạt chuẩn "Xã NTM nâng cao" giai đoạn 2018 - 2020, với tổng số 12 xã; trong đó mỗi đơn vị cấp huyện đăng ký 01 xã, riêng huyện Thoại Sơn đăng ký 2 xã điểm nâng cao

Nguồn: Quyết định  từ số 2931 đến 2936 của UBND tỉnh.

Hải Nhu


CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã