Đoàn công tác văn phòng điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang làm việc tại huyện Thoại Sơn

Sáng ngày 2.2.2018, đoàn công tác Văn phòng điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (CT.MTQGXDNTM) tỉnh An Giang do đồng chí Phạm Thái Bình - Phó Chánh Văn phòng điều phối CT.MTQGXDNTM làm trưởng đoàn, cùng đi với đoàn có các thành viên Văn phòng điều phối CT MTQGXDNTM tỉnh.

Đại diện phía huyện Thoại Sơn có đồng chí Phạm Minh Tâm - CT.UBND huyện và đại diện các phòng Y tế, phòng LĐTB&XH, phòng GD&ĐT, phòng NN&PTNT. Cùng Ban quản lý CT.MTQGXDNTM các xã Vĩnh Chánh, Vọng Đông, Bình Thành, An Bình, Tây Phú tham dự.

Tại buổi làm việc, các xã đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017, qua đó cho thấy hầu hết các xã đạt từ 15 đến 17/19 tiêu chí, 43 đến 46/49 chỉ tiêu. Các tiêu chí mà các địa phương chưa đạt đều rơi vào tiêu chí 2,5, 15, 17, 18. Cụ thể: xã Vĩnh Chánh đã đạt 15/19 tiêu chí và 45/49 chỉ tiêu, trong năm 2018 phải đạt thêm 4 tiêu chí là: 2,5,15,18; xã Vọng Đông đạt 45/49 chỉ tiêu và 15/19 tiêu chí, các tiêu chí cần phải đạt trong năm 2018  là 2,5,17,18; xã Bình Thành đạt 15/19 tiêu chí, 43/49 chỉ tiêu, phấn đấu năm 2018 phải đạt các tiêu chí như: 2,5,15,18; xã An Bình trong năm 2017 xã đạt được 17/19 tiêu chí, 46/49 chỉ tiêu, năm 2018 xã An Bình lập kế hoạch phấn đấu đạt 2 tiêu chí còn lại là: tiêu chí 2 về giao thông và tiêu chí 5 về trường học; xã Tây Phú năm 2017 xã đã thực hiện được 16/19 tiêu chí và 46/49 chỉ tiêu, năm 2018 xã Tây Phú sẽ thực hiện các tiêu chí chưa đạt như: tiêu chí 2 về giao thông, tiêu chí 17 về môi trường.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Thái Bình - Phó Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh An Giang đã ghi nhận những đề xuất kiến nghị của Ban quản lý CT.MTQGXDNTM các xã, đồng thời  đề nghị: Các cấp, ngành, các địa phương tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở; tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức về mục tiêu Chương trình MTQGXDNTM cho cán bộ, nhân dân; đồng thời vận động, khuyến khích người dân, doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế tích cực tham gia đóng góp xây dựng NTM; hỗ trợ người dân nhân rộng mô hình sản xuất có hiệu quả, gắn với Chương trình MTQGXDNTM; nhân dân xem đây là phong trào mang lại lợi ích thiết thực của chính mình giúp cho địa phương hoàn thành CT MTQGXDNTM vào cuối năm 2018./.

Ngô Quyền

CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã