Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hội Nông dân và VNPT-Vinaphone An Giang

Trong khuôn khổ của Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2018, sáng ngày 28/12, Hội Nông dân tỉnh và VNPT-Vinaphone An Giang cũng đã tổ chức Lễ ký hết thỏa thuận hợp tác về thúc đẩy việc ứng dụng viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn nông thôn tỉnh.

Theo thỏa thuận, VNPT và Hội Nông dân sẽ thực hiện các hoạt động phối hợp vì cộng đồng xã hội trong công cuộc CNH-HĐH và xây dựng nông thôn mới tỉnh nhà gắn với việc quảng bá thương hiệu, hình ảnh VNPT ở vùng nông thôn; VNPT sẽ thiết kế những sản phẩm, dịch vụ tiện ích, phù hợp với giá ưu đãi nhất giành cho đối tượng là hội viên nông dân của tỉnh; hỗ trợ kinh phí cho Hội Nông dân các cấp trong hoạt động tuyên truyền, phổ cập các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin đặc biệt là Internet và các ứng dụng CNTT cho hội viên nông dân nhằm phát triển SX-KD, hỗ trợ kinh phí tổ chức các chương trình nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho hội viên nông dân trong toàn tỉnh. Đặc biệt, nông dân sẽ được trải nghiệm một số dịch vụ của VNPT với mức giá ưu đãi; được ký hợp đồng làm cộng tác viên phát triển dịch vụ của VNPT …

Đây là cơ hội để nông dân trong tỉnh, nhất là nông dân vùng nông thôn thuận lợi hơn trong việc tiếp cận công nghệ thông tin áp dụng dụng vào sản xuất, đời sống, nâng cao uy tín của Hội Nông dân và phát triển các sản phẩm dịch vụ của VNPT./.

                                                                         Bích Vân 

CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã