Công nhận xã Phú Lâm đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2017

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa ban hành Quyết định số 3896/QĐ-UBND về việc công nhận xã Phú Lâm, huyện Phú Tân, đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2017.

(Phú Lâm về đích đúng hẹn)

Theo quyết định này, Ủy ban nhân dân tỉnh  yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Phú Lâm tiếp tục duy trì, nâng chất những tiêu chí đã đạt. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân chỉ đạo, hỗ trợ, kiểm tra để xã Phú Bình giữ vững danh hiệu "xã nông thôn mới". 

Được biết, sau 6 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dng NTM, xã Phú Lâm đã huy động hơn 100 tỷ đồng. Trong đó, Nhân dân đóng góp trên 5 tỷ đồng. Hiện thu nhập bình quân đầu người trên 37 triệu đồng/năm; hộ dân sử dụng điện thường xuyên an toàn, chiếm tỷ lệ 98,45%; số người tham gia BHYT cuối tháng 9/2017 đạt 86,44%; số hộ sử dụng nước sạch và HVS đến thời điểm này đạt 87,6%.../.

Nguồn: Quyết định số 3896/QĐ-UBND  ngày 28/12/2017 
Hải Nhu

CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã