An Giang: thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2017

Sáng ngày 26/12/2017, Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) tỉnh An Giang đã tổ chức họp xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2017 và thành phố Châu Đốc đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng chí Lâm Quang Thi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định, chủ trì cuộc họp.

Theo kế hoạch năm 2017, tỉnh An Giang phấn đấu có 12 xã đạt chuẩn NTM. Đến thời điểm xét, Đoàn thẩm định báo cáo, 12/12 xã của 08 huyện đã đủ điều kiện công nhận theo 19 tiêu chí xây dựng NTM. Các xã nông thôn mới thuộc thành phố Châu Đốc vẫn giữ vững xã nông thôn mới.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thẩm định đã căn cứ tình hình thực tế, hồ sơ, kết quả thẩm định của Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn NTM tỉnh và báo cáo tổng hợp của Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh. Hội đồng tổ chức bỏ phiếu kín để xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho 12 xã; thành phố Châu Đốc vẫn giữ vững nông thôn mới.

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Quang Thi  yêu cầu Văn Phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh khẩn trương hoàn thiện thủ tục, hồ sơ đầy đủ trình UBND tỉnh, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh sớm ký quyết định công nhận các xã đạt chuẩn NTM./.

 Minh Thư

CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã