Xã Phú Bình – tiến trình xây dựng Nông thôn mới

Ngày 05 tháng 01 năm 2013 vừa qua, đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với UBND xã Phú Bình.

Được biết, Phú Bình là một trong 17 xã điểm được tỉnh chọn và đăng ký với Trung ương đến năm 2015 đạt tiêu chí nông thôn mới. Hiện Phú Bình là xã được kiểm tra lần đầu tiên và là xã thứ 3 (sau xã Phú An và Tân Hòa) được tỉnh đến thăm và làm việc về nông thôn mới trên địa bàn huyện Phú Tân.

So với năm 2011, đến nay xã Phú Bình đã đạt được những kết quả rất đáng phấn khởi, cụ thể: Tăng thêm 04 tiêu chí, nâng tổng số tiêu chí đã đạt được đến nay là 10 tiêu chí gồm: 1, 2, 5, 8, 9, 12, 14, 17, 19 và 20. Tăng thêm 06 chỉ tiêu, nâng tổng số chỉ tiêu đã đạt đến nay là 38 chỉ tiêu.

Trong năm 2012, xã Phú Bình đã đầu tư khoảng 8.600 triệu đồng để xây dựng nông thôn mới, với các công trình bức xúc và thiết thực như: nâng cấp, mở rộng bê tông đường giao thông liên ấp, xây dựng mới cầu treo kênh xáng, nạo vét kênh mương nội đồng, hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/QĐ-TTg, xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà máy xử lý rác,… Trong đó, vốn ngân sách Trung ương khoảng 1.900 triệu đồng, ngân sách tỉnh khoảng 550 triệu đồng, vốn huyện khoảng 241 triệu, dân góp khoảng 3.587 triệu, còn lại là các ngồn vốn khác.

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Nưng biểu dương sự nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng Ủy, UBND xã Phú Bình, đồng thời đề nghị xã và các ngành chuyên môn có liên quan cần tập trung hơn nữa cho công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới, phương pháp tuyên tuyền phải đi vào chiều sâu, theo hướng dễ hiểu, dễ thấy, dễ làm và dễ đóng góp nhất; tập trung cho sản xuất và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và an sinh xã hội của nhân dân trên địa bàn. Theo đó, cần đặc biệt lưu ý những tiêu chí không cần vốn thì làm trước, những tiêu chí cần vốn đầu tư của nhà nước thì làm sau, cần ít vốn và huy động xã hội hóa nguồn lực làm đồng thời.

Với kết quả và thành tích cũng như lộ trình xây dựng nông thôn mới mà Phú Bình đã, đang và vạch ra để thực hiện, tin rằng năm 2015 xã Phú Bình sẽ đạt được tiêu chí nông thôn mới.

Bạch Kim

 


CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã