UBND tỉnh kiểm tra nông thôn mới tại Vĩnh Gia

Đoàn công tác Tỉnh do Ông Lê Văn Nưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đã đến thăm và làm việc với UBND xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn kiểm tra việc thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Cùng đi với đoàn có ông Huỳnh Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn và các ban ngành đoàn thể tỉnh và huyện.

Là 1 trong 17 xã điểm được chọn xây dựng nông thôn mới của tỉnh, trong năm qua xã Vĩnh Gia đã huy động tất cả các nguồn vốn tập trung đầu tư xây dựng trên các lĩnh vực với tổng số tiền 20,294 tỷ đồng và nhân dân đóng góp 835 triệu đồng.   

Trong này xây dựng 2 khu đê bao với diện tích 1170 ha, đầu tư mới 4 trạm bơm điện, với tổng nguồn vốn là 765 triệu đồng, nâng  tổng số 10 trạm bơm điện, diện tích phục vụ 1250ha, chiếm 45% tổng diện tích sản xuất.

Các chương trình an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Nhờ vậy đời sống của hộ nghèo cũng được cải thiện, hiện toàn xã còn 107 hộ nghèo, chiếm 6,95%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 19,8 triệu đồng/năm. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp và sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn xã, tính đến cuối năm 2012 xã đã đạt được 10 tiêu chí, 39 chỉ tiêu. Đối với các chỉ tiêu không cần vốn đã đạt được 20/27 chỉ tiêu. 

Tuy nhiên, thời gian qua các tiêu chí không cần vốn đầu tư của nhà nước rất khó thực hiện như: nhà trên sông, nhà vệ sinh đạt chuẩn, thu gom và xử lý rác.  Việc vận động nhân dân đóng góp gặp khó khăn đối với các công trình đường liên ấp.  Việc xây dựng lực lượng nồng cốt để xây dựng nông thôn mới chưa đạt hiệu quả cao. Chưa có nhiều cá nhân người dân tích cực cùng nhà nước tham gia xây dựng nông thôn mới.

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng chỉ đạo địa phương tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, làm chuyển biến cả về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Xây dựng những giải pháp, lộ trình thực hiện cụ thể cho từng chỉ tiêu và tiêu chí chưa đạt. 

Trước mắt, triển khai thực hiện các chỉ tiêu quan trọng về kinh tế- xã hội, nhất là việc xử lý rác thải, xây dựng các khu đê bao, giao thông nội đồng, tranh thủ các nguồn vốn của chương trình đưa vào đầu tư các công trình bức xúc, chú trọng tăng cường lực lượng giữ gìn an ninh trật tự. Địa phương cần năng động và chủ động trong việc huy động vốn, mời gọi đầu tư thực hiện các công trình phục vụ lợi ích của người dân;  Phấn đấu đến 6/2015 phải đạt 59 chỉ tiêu và đạt 20 tiêu chí

 Châu Phong (Tri Tôn)


CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã