Thẩm định, đánh giá mức độ đạt tiêu chí nông thôn mới tại xã Mỹ Đức huyện Châu Phú

Sáng ngày 12/11/2015, Đoàn thẩm định tiêu chí nông thôn mới của tỉnh do ông Thiều Vĩnh An – Cục Trưởng Cục thống kê An Giang làm trưởng đoàn đã có buổi thẩm định, đánh giá mức độ đạt tiêu chí nông thôn mới tại xã Mỹ Đức huyện Châu Phú.

Tiếp và làm việc với đoàn có lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo Văn phòng điều phối, các Phòng - Ban ngành huyện, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã cùng các thành viên Ban quản lý xây dựng nông thôn mới của xã Mỹ Đức. Qua thời gian triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, xã Mỹ Đức đã được các Phòng, Ban chuyên môn của huyện công nhận đạt 19/19 tiêu chí và 50/50 chỉ tiêu theo Quyết định 2361 ngày 15/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Qua đó, xã cũng đã được một số Sở, Ngành của tỉnh phúc tra và công nhận đạt.

Tại buổi làm việc, Đoàn thẩm định đã xem xét hồ sơ của Ban quản lý nông thôn mới xã, sau đó chia thành nhiều đoàn kiểm tra thực tế để xác định mức độ đạt đối với từng chỉ tiêu, tiêu chí. Qua kiểm tra thực tế, các thành viên của Đoàn đã có ý kiến đề nghị: Ban quản lý nông thôn mới của xã cần quan tâm đến tiêu chí về cảnh quan môi trường nông thôn; cán bộ môi trường của xã cần tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh thực hiện các quy định về môi trường; tuyên truyền người dân thực hiện xử lý chất thải trong chăn nuôi, vệ sinh chuồng trại không để ô nhiễm môi trường,…Việc thẩm định, kiểm tra thực tế là cơ sở để Đoàn thẩm định báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xét công nhận cho xã Mỹ Đức đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. Buổi chiều cùng ngày, Đoàn tiến hành thẩm định, đánh giá mức độ đạt tiêu chí nông thôn mới tại xã Bình Thủy./. 

 

Nguyễn Nghị


CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã