Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện tiêu chí 18 trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, qua 2 năm thực hiện tiêu chí 18 trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (2010-2012), đơn vị đã tổ chức gần 200 lớp tập huấn những chủ trương, chính sách của trung ương, tỉnh, ngành liên quan đến tiêu chí 18 cho gần 8.000 người.

Đồng thời, phối hợp với các đơn vị có liên quan thu gom gần 1.600kg bọc nylon, thu gom hơn 50 tấn bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật; trang bị 31 thùng chứa rác công cộng, 5 bảng quy chế và pano bảo vệ môi trường cho các chợ, cung cấp 4 xe thu gom rác và 2.800 giỏ rác hộ gia đình, 12 thùng rác loại 120 lít, trồng 160 cây xanh các loại. Ngoài ra, đơn vị cũng vận động, hỗ trợ các hộ chăn nuôi áp dụng mô hình khí sinh học để xử lý chất thải rắn trong chăn nuôi gia súc; đồng thời tận dụng nguồn năng lượng sinh ra từ hệ thống xử lý phục vụ sinh hoạt gia đình…

Năm 2013, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường tập huấn cho các địa phương về hướng xây dựng mô hình khí ga sinh học; tập trung xây dựng cho các xã điểm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, Vận động người dân thu gom rác thải nông nghiệp; đồng thời, nghiên cứu các cơ chế, chính sách xã hội hóa công tác thu gom và xử lý bao bì chai lọ thuốc bảo vệ thực vật,…/.

                                         Thanh Thảo 


 


CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã