Phú Tân tập huấn xây dựng nông thôn mới

Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang vừa tổ chức tập huấn xây dựng nông thôn mới tại huyện Phú Tân cho hơn 200 cán bộ và nông dân tiêu biểu các xã: Long Hòa, Phú Thọ, Phú Hưng, Tân Trung, Hòa Lạc, Bình Thạnh Đông, Phú Long, Phú Xuân và thị trấn Chợ Vàm.

Nội dung tập huấn gồm 7 chuyên đề: Những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới - những vấn đề cần quan tâm để xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn lập kế hoạch hàng năm, cả giai đoạn; trình tự thủ tục đầu tư các dự án phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội; hướng dẫn lựa chọn nhà thầu và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện các dự án phát triển hạ tầng kinh tế xã hội thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn từ năm 2010 - 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang; công tác quản lý chất lượng công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn phương pháp xác định và đánh giá mức độ đạt được tiêu chí nông thôn mới; hướng dẫn cách ghi phiếu phỏng vấn thu nhập hộ gia đình năm 2012; hướng dẫn xác định và biện pháp thực hiện tiêu chí môi trường theo chương trình xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn trình tự, thủ tục thanh quyết toán nguồn kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Lớp tập huấn còn dành thời gian trao đổi các vấn đề liên quan đến công tác xây dựng nông thôn mới ở địa phương, từ đó rút kinh nghiệm để thực hiện trong thời gian tới.

Thông qua lớp tập huấn, nhằm nâng cao kiến thức quản lý, nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng vận động cộng đồng về xây dựng nông thôn mới.

Đây là lớp thứ 2 do Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang tổ chức tại huyện Phú Tân tính từ đầu năm đến nay./.

 Văn Hai

Đài TT huyện Phú Tân

 


CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã