Cấp dụng cụ sản xuất cho hộ nghèo dân tộc Khmer

Thực hiện đề án “Hỗ trợ sản xuất, phát triển ngành nghề nông thôn năm 2010” theo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo. Phòng Nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Tri Tôn cùng chính quyền địa phương tổ chức cấp phương tiện sản xuất cho 56 hộ dân nghèo dân tộc Khmer thuộc 4 ấp trên địa bàn xã Núi Tô.

Mỗi hộ nhận một máy phun thuốc trừ sâu trị giá 3 triệu đồng. Máy được Nông dân nhận máy vận hành bằng động cơ xăng, bình chứa thuốc sâu có dung tích 25 lít.
Việc hỗ trợ cho nông dân xã Núi Tô sẽ làm tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân, góp phần đẩy  nhanh tiến độ giảm nghèo ở địa phương.
Thực hiện đề án 25 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về thực hiện một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở, đất sản xuất và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn tỉnh An Giang, giai đoạn 2008-2010. Ngoài việc hỗ trợ dụng cụ sản xuất, trong năm 2010 Phòng Nông nghiệp phát triền nông thôn huyện Tri Tôn đã cấp 1638 con bò cho 819 hộ dân nghèo người dân tộc Khmer ở các xã Núi Tô, Cô tô, Ô Lâm, Châu Lăng, Lương Phi, Lê Trì và thị trấn Ba Chúc, với tổng kinh phí trên 16. tỷ đồng. Nhằm từng bước cải thiện, phát triển chăn nuôi và ổn định cuộc sống cho các hộ gia đình nghèo người dân tộc Khmer./.

 

Cẩm Vân ( Tri Tôn )


CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã