An Giang: Nhiều giải pháp cho phong trào xây dựng nông thôn mới

(ĐCSVN) – So với nhiều địa phương trong khu vực, việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh An Giang gặp không ít khó khăn do đây là một tỉnh có nền sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, tỷ lệ hộ nghèo cao, cơ sở hạ tầng còn nhiều yếu kém…Tuy nhiên, với cách làm sáng tạo, cùng với sự đồng thuận và quyết tâm cao của người dân, ở An Giang đã xuất hiện nhiều địa phương là điểm sáng trong phong trào này.

(ĐCSVN) - So với nhiều địa phương trong khu vực, việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh An Giang gặp không ít khó khăn do đây là một tỉnh có nền sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, tỷ lệ hộ nghèo cao, cơ sở hạ tầng còn nhiều yếu kém…Tuy nhiên, với cách làm sáng tạo, cùng với sự đồng thuận và quyết tâm cao của người dân, ở An Giang đã xuất hiện nhiều địa phương là điểm sáng trong phong trào này.
Qua 2 năm thực hiện, ở An Giang, nhiều tiêu chí nông thôn mới trước đây chưa có hoặc mức độ đạt được còn thấp, đến nay đã có sự chuyển biến tích cực. Hiện 80/136 xã (58,82%) có đường giao thông đến trung tâm đạt chuẩn quy định; 100% xã sử dụng điện lưới quốc gia, 95% hộ dân nông thôn được thụ hưởng thường xuyên ánh sáng điện; 97,1% số xã phổ cập giáo dục trung học; có 34% lao động được đào tạo nghề, 134/136 xã đạt chuẩn quốc gia về chăm sóc sức khỏe; 74% khóm, ấp đạt chuẩn về văn hóa… Riêng về hộ nghèo, nhờ thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác giảm nghèo nên tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm xuống đáng kể, đến cuối năm 2009 còn 5,81% (theo tiêu chí mới về hộ nghèo hiện nay khoảng 9,16%). Tính bình quân 136 xã, thị trấn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 6,9% (bình quân các xã đồng bằng chiếm 5,3%, xã vùng núi chiếm 16,2%), riêng số xã đạt tiêu chí theo quy định là 46/136 xã ( 33,8%).

Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang cho biết, thực hiện chủ trương về xây dựng nông thôn mới là nhằm mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của hộ dân nông thôn, cũng là nhằm mục đích giảm nghèo, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hoàn thiện, đồng bộ; xã hội nông thôn ổn định, dân chủ, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy, trình độ dân trí được nâng cao; môi trường sinh thái được bảo vệ…
Để đạt được những mục tiêu đề ra trong Chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều địa phương ở  An Giang đã đưa ra những giải pháp và quyết tâm cao. Huyện Tri Tôn là một ví dụ. So với bộ 20 tiêu chí xây dựng nông thôn mới của tỉnh An Giang gồm 59 chỉ tiêu, thì huyện Tri Tôn hiện mới chỉ đạt được 8 chỉ tiêu. Đến năm 2015, huyện phấn đấu đạt thêm 34 chỉ tiêu và đến năm 2020, sẽ hoàn thành 17 chỉ tiêu còn lại. Đây là mục tiêu không dễ, đòi hỏi phải có sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân. Ông Trần Văn Mì, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Tri Tôn cho biết, tất cả 13 xã và 2 thị trấn trên địa bàn huyện đang tích cực triển khai lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Trong đó, 13 xã đã cơ bản hoàn thành đồ án quy hoạch sử dụng đất, riêng 6 xã điểm xây dựng nông thôn mới, bao gồm các địa phương là Tân Tuyến, Ô Lâm, Vĩnh Gia, Tà Đảnh, Lạc Quới và Lương Phi đã hoàn thành đạt trên 90% khối lượng công việc trong các nội dung của đồ án quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng. Sau lễ ra quân thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Tri Tôn đã nhanh chóng triển khai kinh phí cho công tác đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng từ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới của huyện. Dự kiến từ tháng 8 này, các xã Vĩnh Gia, Tà Đảnh và Ô Lâm sẽ đồng loạt triển khai nhiều công trình giao thông quan trọng với tổng vốn đầu tư gần 3,1 tỷ đồng. Trong đó, 2,2 tỷ đồng sử dụng từ ngân sách tỉnh, kinh phí còn lại do nhân dân đóng góp. Tại ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Gia sẽ thực hiện nâng cấp và bê tông hóa 2.000m đường. Công trình do Uỷ ban nhân dân xã Vĩnh Gia làm chủ đầu tư, sử dụng 740 triệu đồng từ ngân sách, nhân dân đóng góp 222 triệu đồng. Uỷ ban nhân dân xã Tà Đảnh cũng được giao làm chủ đầu tư công trình nâng cấp và mở rộng đường cầu Số 11, thực hiện tại ấp Tân Thạnh với chiều dài 4.000m, huy động nhân dân đóng góp 365 triệu đồng, ngân sách tỉnh đầu tư 730 triệu đồng... Song song với việc đầu tư hạ tầng giao thông, huyện Tri Tôn cũng tiến hành đầu tư 8,58 tỷ đồng cho 12 công trình chống hạn, hiện đang triển khai thi công đạt khoảng 50% khối lượng. Huyện còn hỗ trợ hơn 16,2 tỷ đồng xây dựng 20 tiểu vùng đê bao sản xuất 3 vụ với diện tích 8.116 héc-ta.

Hiện tất cả các công trình này đang được triển khai thi công tích cực, đảm bảo kịp thời đưa vào sản xuất vụ 3 ngay trong năm nay. Với dự án mang tính đột phá này, tiềm năng sản xuất nông nghiệp của Tri Tôn sẽ được phát huy, năng suất và sản lượng lương thực sẽ tăng lên rất nhiều so với hiện nay. Bên cạnh đó, Tri Tôn còn đang tích cực triển khai kế hoạch tổ chức lại sản xuất theo hướng chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân, hình thành các hợp tác xã, mô hình hợp tác kiểu mới nhằm hướng đến xây dựng vùng nguyên liệu chuyên canh lớn, nhằm xây dựng thương hiệu lúa đặc sản, đảm bảo lợi ích lớn nhất cho nông dân. Dự kiến từ nay đến năm 2015, các xã Tân Tuyến, Ô Lâm, Vĩnh Gia, Tà Đảnh, Lạc Quới và Lương Phi sẽ phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 9 xã, thị trấn còn lại sẽ hoàn thành đến năm 2020. Trong số 6 xã điểm của huyện, ngoài xã Lạc Quới đã đạt 10/20 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã Lương Phi đạt 8 tiêu chí, các xã còn lại mới chỉ đạt từ 4 đến 6 tiêu chí. Để hoàn thành được mục tiêu đề ra, các xã này đang tập trung quyết liệt vào những tiêu chí có khả năng đạt vào năm 2015 như: Giao thông, thủy lợi, bưu điện, cơ cấu lao động, cơ sở vật chất văn hóa, hình thức tổ chức sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp, chăm lo nhà ở cho hộ nghèo…

Ở những khu vực vùng sâu, vùng xa như dải đất cù lao Giêng thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, các xã Bình Phước Xuân và Mỹ Hiệp, với thế mạnh là sản xuất nông nghiệp, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ nông thôn, nên Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân ưu tiên tập trung đầu tư thâm canh tăng vụ, tăng diện tích gieo trồng và chuyển dịch cơ cấu cây trồng để nâng cao giá trị sản xuất và chất lượng sản phẩm theo hướng phát triển bền vững. Bình Phước Xuân phấn đấu đến năm 2015, tổng diện tích gieo trồng đạt 3.433 héc-ta, tăng 2% so với năm 2010, với sản lượng 12.398 tấn; dự kiến đàn gia súc phát triển xấp xỉ 4.000 và gia cầm trên 20.000 con; tổ chức lại nghề nuôi trồng thủy sản theo quy hoạch, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ; khuyến khích mở rộng các cơ sở cơ khí, đóng tàu sắt, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp khác… tạo điều kiện giải quyết việc làm cho người lao động và nâng cao thu nhập kinh tế gia đình, chăm lo tốt các chính sách an sinh xã hội ở nông thôn. Căn cứ vào 59 chỉ tiêu của 20 tiêu chí do Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành, xã Mỹ Hiệp có 23 chỉ tiêu (4 tiêu chí) đạt 100%, 15 chỉ tiêu (1 tiêu chí) đạt 50% - dưới 100%, 16 chỉ tiêu (1 tiêu chí) đạt dưới 50%; còn xã Bình Phước Xuân có 19 chỉ tiêu (4 tiêu chí) đạt và vượt 100%, 10 chỉ tiêu (2 tiêu chí) đạt 50% - dưới 100%, 17 chỉ tiêu (4 tiêu chí) đạt dưới 50%. Có thể khẳng định, với những quyết tâm của các cấp, các ngành, cùng với sự đồng thuận của nhân dân tỉnh An Giang, đây sẽ là cơ sở để địa phương này xây dựng thành công nông thôn mới giai đoạn 2011- 2020./.

K.V (tổng hợp)
Nguồn cpv.org.vn
TQ st

 

 Cơ sở hạ tầng được đầu tư tại khu vực nông thôn 
An Giang. (Ảnh: K.V)

(ĐCSVN) -  So với nhiều địa phương trong khu vực, việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh An Giang gặp không ít khó khăn do đây là một tỉnh có nền sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, tỷ lệ hộ nghèo cao, cơ sở hạ tầng còn nhiều yếu kém…Tuy nhiên, với cách làm sáng tạo, cùng với sự đồng thuận và quyết tâm cao của người dân, ở An Giang đã xuất hiện nhiều địa phương là điểm sáng trong phong trào này.

Qua 2 năm thực hiện, ở An Giang, nhiều tiêu chí nông thôn mới trước đây chưa có hoặc mức độ đạt được còn thấp, đến nay đã có sự chuyển biến tích cực. Hiện 80/136 xã (58,82%) có đường giao thông đến trung tâm đạt chuẩn quy định; 100% xã sử dụng điện lưới quốc gia, 95% hộ dân nông thôn được thụ hưởng thường xuyên ánh sáng điện; 97,1% số xã phổ cập giáo dục trung học; có 34% lao động được đào tạo nghề, 134/136 xã đạt chuẩn quốc gia về chăm sóc sức khỏe; 74% khóm, ấp đạt chuẩn về văn hóa… Riêng về hộ nghèo, nhờ thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác giảm nghèo nên tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm xuống đáng kể, đến cuối năm 2009 còn 5,81% (theo tiêu chí mới về hộ nghèo hiện nay khoảng 9,16%). Tính bình quân 136 xã, thị trấn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 6,9% (bình quân các xã đồng bằng chiếm 5,3%, xã vùng núi chiếm 16,2%), riêng số xã đạt tiêu chí theo quy định là 46/136 xã ( 33,8%). 

Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang cho biết, thực hiện chủ trương về xây dựng nông thôn mới là nhằm mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của hộ dân nông thôn, cũng là nhằm mục đích giảm nghèo, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hoàn thiện, đồng bộ; xã hội nông thôn ổn định, dân chủ, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy, trình độ dân trí được nâng cao; môi trường sinh thái được bảo vệ…

Để đạt được những mục tiêu đề ra trong Chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều địa phương ở  An Giang đã đưa ra những giải pháp và quyết tâm cao. Huyện Tri Tôn là một ví dụ. So với bộ 20 tiêu chí xây dựng nông thôn mới của tỉnh An Giang gồm 59 chỉ tiêu, thì huyện Tri Tôn hiện mới chỉ đạt được 8 chỉ tiêu. Đến năm 2015, huyện phấn đấu đạt thêm 34 chỉ tiêu và đến năm 2020, sẽ hoàn thành 17 chỉ tiêu còn lại. Đây là mục tiêu không dễ, đòi hỏi phải có sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân. Ông Trần Văn Mì, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Tri Tôn cho biết, tất cả 13 xã và 2 thị trấn trên địa bàn huyện đang tích cực triển khai lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Trong đó, 13 xã đã cơ bản hoàn thành đồ án quy hoạch sử dụng đất, riêng 6 xã điểm xây dựng nông thôn mới, bao gồm các địa phương là Tân Tuyến, Ô Lâm, Vĩnh Gia, Tà Đảnh, Lạc Quới và Lương Phi đã hoàn thành đạt trên 90% khối lượng công việc trong các nội dung của đồ án quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng. Sau lễ ra quân thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Tri Tôn đã nhanh chóng triển khai kinh phí cho công tác đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng từ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới của huyện. Dự kiến từ tháng 8 này, các xã Vĩnh Gia, Tà Đảnh và Ô Lâm sẽ đồng loạt triển khai nhiều công trình giao thông quan trọng với tổng vốn đầu tư gần 3,1 tỷ đồng. Trong đó, 2,2 tỷ đồng sử dụng từ ngân sách tỉnh, kinh phí còn lại do nhân dân đóng góp. Tại ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Gia sẽ thực hiện nâng cấp và bê tông hóa 2.000m đường. Công trình do Uỷ ban nhân dân xã Vĩnh Gia làm chủ đầu tư, sử dụng 740 triệu đồng từ ngân sách, nhân dân đóng góp 222 triệu đồng. Uỷ ban nhân dân xã Tà Đảnh cũng được giao làm chủ đầu tư công trình nâng cấp và mở rộng đường cầu Số 11, thực hiện tại ấp Tân Thạnh với chiều dài 4.000m, huy động nhân dân đóng góp 365 triệu đồng, ngân sách tỉnh đầu tư 730 triệu đồng... Song song với việc đầu tư hạ tầng giao thông, huyện Tri Tôn cũng tiến hành đầu tư 8,58 tỷ đồng cho 12 công trình chống hạn, hiện đang triển khai thi công đạt khoảng 50% khối lượng. Huyện còn hỗ trợ hơn 16,2 tỷ đồng xây dựng 20 tiểu vùng đê bao sản xuất 3 vụ với diện tích 8.116 héc-ta. 

Hiện tất cả các công trình này đang được triển khai thi công tích cực, đảm bảo kịp thời đưa vào sản xuất vụ 3 ngay trong năm nay. Với dự án mang tính đột phá này, tiềm năng sản xuất nông nghiệp của Tri Tôn sẽ được phát huy, năng suất và sản lượng lương thực sẽ tăng lên rất nhiều so với hiện nay. Bên cạnh đó, Tri Tôn còn đang tích cực triển khai kế hoạch tổ chức lại sản xuất theo hướng chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân, hình thành các hợp tác xã, mô hình hợp tác kiểu mới nhằm hướng đến xây dựng vùng nguyên liệu chuyên canh lớn, nhằm xây dựng thương hiệu lúa đặc sản, đảm bảo lợi ích lớn nhất cho nông dân.  Dự kiến từ nay đến năm 2015, các xã Tân Tuyến, Ô Lâm, Vĩnh Gia, Tà Đảnh, Lạc Quới và Lương Phi sẽ phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 9 xã, thị trấn còn lại sẽ hoàn thành đến năm 2020. Trong số 6 xã điểm của huyện, ngoài xã Lạc Quới đã đạt 10/20 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã Lương Phi đạt 8 tiêu chí, các xã còn lại mới chỉ đạt từ 4 đến 6 tiêu chí. Để hoàn thành được mục tiêu đề ra, các xã này đang tập trung quyết liệt vào những tiêu chí có khả năng đạt vào năm 2015 như: Giao thông, thủy lợi, bưu điện, cơ cấu lao động, cơ sở vật chất văn hóa, hình thức tổ chức sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp, chăm lo nhà ở cho hộ nghèo…

Ở những khu vực vùng sâu, vùng xa như dải đất cù lao Giêng thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, các xã Bình Phước Xuân và Mỹ Hiệp, với thế mạnh là sản xuất nông nghiệp, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ nông thôn, nên Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân ưu tiên tập trung đầu tư thâm canh tăng vụ, tăng diện tích gieo trồng và chuyển dịch cơ cấu cây trồng để nâng cao giá trị sản xuất và chất lượng sản phẩm theo hướng phát triển bền vững. Bình Phước Xuân phấn đấu đến năm 2015, tổng diện tích gieo trồng đạt 3.433 héc-ta, tăng 2% so với năm 2010, với sản lượng 12.398 tấn; dự kiến đàn gia súc phát triển xấp xỉ 4.000 và gia cầm trên 20.000 con; tổ chức lại nghề nuôi trồng thủy sản theo quy hoạch, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ; khuyến khích mở rộng các cơ sở cơ khí, đóng tàu sắt, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp khác… tạo điều kiện giải quyết việc làm cho người lao động và nâng cao thu nhập kinh tế gia đình, chăm lo tốt các chính sách an sinh xã hội ở nông thôn. Căn cứ vào 59 chỉ tiêu của 20 tiêu chí do Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành, xã Mỹ Hiệp có 23 chỉ tiêu (4 tiêu chí) đạt 100%, 15 chỉ tiêu (1 tiêu chí) đạt 50% - dưới 100%, 16 chỉ tiêu (1 tiêu chí) đạt dưới 50%; còn xã Bình Phước Xuân có 19 chỉ tiêu (4 tiêu chí) đạt và vượt 100%, 10 chỉ tiêu (2 tiêu chí) đạt 50% - dưới 100%, 17 chỉ tiêu (4 tiêu chí) đạt dưới 50%. Có thể khẳng định, với những quyết tâm của các cấp, các ngành, cùng với sự đồng thuận của nhân dân tỉnh An Giang, đây sẽ là cơ sở để địa phương này xây dựng thành công nông thôn mới giai đoạn 2011- 2020./.

K.V (tổng hợp)

Nguồn cpv.org.vn

TQ st


CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã