An Giang: Nhiều đổi thay về hạ tầng

Qua hơn 2 năm thực hiện Chương trình NTM, nhiều tiêu chí NTM ở An Giang trước đây chưa có hoặc mức độ đạt được còn thấp, thì đến nay đã có sự chuyển biến tích cực.

Hiện 80/136 xã có đường giao thông đến trung tâm đạt chuẩn quy định; 100% xã sử dụng điện lưới quốc gia, 95% hộ dân nông thôn được thụ hưởng thường xuyên ánh sáng điện; trên 97% số xã phổ cập giáo dục trung học; có 34% lao động được đào tạo nghề, các xã đều đạt chuẩn quốc gia về chăm sóc sức khỏe; 74% khóm, ấp đạt chuẩn về văn hóa…

Ông Đỗ Vũ Hùng - Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh An Giang nói: "Chương trình xây dựng NTM ở An Giang luôn có sự thuận lợi do gắn với việc phân công trách nhiệm của người đứng đầu hệ thống chính quyền. Do vậy, các hoạt động có sự chỉ đạo thống nhất và triển khai đồng bộ".

 Giang Nam

Nguồn danviet.vn

H Như st

 


CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã